Företagsoptimering för Framtidens Tillväxt

Vi driver internationellt samarbete och affärsutveckling genom analyser och strategier som grundar sig i genomtänkta affärsidéer. Med fokus på projektutveckling upptäcker och stöttar OFFICEO Group hållbara affärsidéer och produkter.

Företagsoptimering

Föreläsningar – Konsultation – Rådgivning – Workshops – Utbyggnad av relevant nätverk – Skanning och analys av nya och befintliga företag. Långsiktig företagsplanering. Nationellt som Internationellt.

Internationellt samarbete – Affärsutveckling

Analysering och strategplanering som bygger på en genomtänkt affärsidé för att utveckla företagets kundrelationer. Se över nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt – Nationellt och Internationellt.

Projektutveckling

OFFICEO Group upptäcker, testar, stöttar och utvecklar nya hållbara affärsidéer, lösningar, tjänster och produkter.  Marknadsanalys, kundbehov och efterfrågan är grunden för att kunna skapa värde genom projektutveckling. Analys av kundbehov och marknadsutveckling.

Samhällsaktör

OFFICEO GROUP har i bildandet av sina koncernbolag haft inriktningen att hjälpa samhället att effektivisera och snabba på integrationen av nyanlända och personer i utanförskap samt arbetslösa.

Officeo är ledande förvaltarbolag/huvud koncern av dess slag i Sverige inom dess gebit. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag som för grupper i utanförskap i enlighet med Global Compact och UNDP.


BASHAR YOUSIF – OFFICEO 

En samhällsaktör som får saker att hända – Vi skapar förändring på riktigt – Det finns en mening med varje affär – OFFICEO

Alla bör ges möjlighet till ett bra bemötande som har sin grund i ett humanistiskt synsätt. Perspektivet bygger på respekt för allas lika värde och inre förmåga att utvecklas och att uttrycka sig. 

OFFICEOs koncernbolag skapades med huvudsyfte att ge de med funktionshinder, arbetslösa, nyanlända och företag i kris hjälp att resa sig igen och för att integrera dessa grupper in i samhället.  Officeo Group Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder och klientel trygghet.

CEO OFFICEO Group – Bashar Yousif

Bashar Yousif är en social entreprenör och filantrop, grundare och VD för OFFICEO GROUP med företag inom olika branscher där det ligger ett stort fokus på social integration och företagens sociala ansvar. 
OFFICEO äger idag tio bolag och företag inom olika branscher.
Bashar är en innovativ och strategisk branschledare och rådgivare inom många svenska institut och kommittéer. 
OFFICEO Group upptäcker, testar, stöttar och utvecklar nya hållbara affärsidéer, lösningar, tjänster och produkter. Tillsammans med dig som entreprenör, företagare, partner, forskare/ingenjör, skapar vi förutsättningar för dig och din affärsutveckling i enlighet med de
Globala målen|Agenda 2030 och grön innovation mellan stad och land.
Genom engagemanget i  Integrationspakten Stockholm jobbar Bashar aktivt för att rekrytera nyanlända. Integrationspakten Stockholm är ett medlemsnätverk som syftar till att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. 

Relationer med affärsfokus

OFFICEO jobbar aktivt med att skapa företag med inkluderande arbetsmiljö för att erbjuda arbetsträning och olika tjänster till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att öka deltagarens delaktighet på arbetsmarknaden och för att stärka etablering och integration, liksom för att öka jämställdhet och rörlighet på den svenska arbetsmarknaden.
Som chef för OFFICEO koncerngrupp med 10 bolag
inom olika branscher, fokuserat inom social integration och företagens sociala ansvar,  har Bashar Yousif full auktoritet och mångårig erfarenhet att leda våra nuvarande företag och etablera nya projekt och partnerskap.

Ett urval av våra koncernbolag

I vår grupp är vi engagerade i att kontinuerligt göra vårt bästa för att uppnå tillfredsställelse hos våra partners, kunder och deltagare som i vårt TEAM.

RELATIONER MED AFFÄRSFOKUS

Vi jobbar för människor och verksamheter till att nå sin fulla potential genom att erbjuda tjänster inom rekrytering, interim samt ledning- och organisationsutveckling.  Kunderna som kommer till oss är både stora och små, samt från olika branscher. Varje uppdrag är unikt, därför strävar vi alltid efter att ge dig som kund ett effektivt, personligt och flexibelt stöd utifrån dina specifika behov.

Strategiska tjänster och kunskapsbaserad investering

För en nationell strategi som kan utgöra en gemensam utgångspunkt i arbetet för allas möjligheter att bo, utvecklas och driva företag i hela landet.

Socialt och miljömässigt bidrag genom våra medlemskap i UNGC och vårt CSR-program (Corporate Social Responsibility – företagens sociala ansvar) för att stödja nykomlingar både på den internationella och den svenska marknaden. och med det menas att företag ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. CSR-arbete omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor inklusive arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption.

Högkvalitativ kundvård enligt den internationella standarden ISO 10002. Kontinuerlig kvalitetsledning och HR-prestationsutveckling.

OFFICEO ser över företagens behov, krav och förutsättningar för att hitta det bästa kvalitetsledningssystemet för dess verksamhet.

Våra koncernföretag har full erfarenhet av att leverera de bästa tjänsterna enligt den internationella kvalitetsstandarden och enligt svenska krav på bästa praxis

I vår grupp är vi engagerade i att kontinuerligt göra vårt bästa för att uppnå tillfredsställelse hos våra Partners, Kunder och Team.


Om arbetet OFFICEO Group gör för samhället

Hos OFFICEO Group är vi alla jämställda och jobbar för att få en större förändring i samhället för de grupper i utanförskap och för företag i kris.

”OFFICEO jobbar aktivt med att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö på sina verksamheter och att erbjuda arbetsträning och olika tjänster till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De driver Marketplace STHLM, en entreprenörs hub för kvinnliga entreprenörer. Med visionen att erbjuda en dynamisk arbetsmiljö med mobila aktiviteter till personer med NPF. För att öka deltagarnas delaktighet på arbetsmarknaden och för att stärka etablering och integration, liksom för att öka jämställdhet och rörlighet på den svenska arbetsmarknaden.”

Julia Sahlin

Juni, 2021

“CEO för OFFICEO GROUP, Bashar Yousif, är en social entreprenör och filantrop, grundare och VD för New Life Assistans AB och för OFFICEO GROUP med företag inom olika branscher där det ligger ett stort fokus på social integration och företagens sociala ansvar. OFFICEO Group är en en framstående aktör i samhället pga av sitt hårda arbete för ett mer inkluderande samhälle.”

Augusti, 2021

VD:n Bashar Yousif fick äran att berätta om sitt Företagande och lyfta fram vårt initiativ på Integrationspaktens fjärde digitala medlemsträff: Det funkar! Möjligheter och utmaningar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. Förutom Marketplace och New Life Assistans driver Bashar Yousif B Groupo företagskoncern inklusive 10 företag som på olika sätt bidrar till ett mer inkluderande samhälle i Sverige. Alla har rätt att leva sitt liv utan begränsningar oavsett sitt kön, ålder och funktionsförmågan.

April, 2021

Samarbeta med oss och skapa förändring på riktigt.

Team Officeo Group AB

OFFICEO Group har med sina 10 koncernbolag över 300 anställda.
VD – IT – ADMINISTRATION – HR – HANDLEDNING – AFFÄRSUTVECKLARE – PROJECT MANAGER – WEB MANAGER – GRAPHIC DESIGNER – MENTORER

Bashar Yousif

Co-founder / CEO Officeo Group I KEEADA

CEO Officeo Group AB

Jean Paldanius

CO-Operative Developer

KEEADA

Karl-Fredrik Atterhög

Styrelseledamot

Projekt Ansvarig | Affärsrådgivare | Företagscoach

Ann-Charlotte Andersson-Bindh

Styrelseledamot

Mentor | Coach | Filantrop

Kefah Esmael

Partner Officeo Group

CO-Founder Enox Pharma

Gunay Raheb

Mentor | Affärsutvecklare | IT | 3D Design 

Oskar Andermo

Affärsutvecklare/ Teambuilder/ OFFICEO Dubai

Företagsutbildare | Mångfald och Inkludering | Karriär Coaching

Gizma R. Mou Mou

Styrelseledamot

Integration & Risk Analysis Consultant | Political Science | Design – methods | Företagsutveckling

0
KONCERNBOLAG
0
ÅRS ERFARENHET
0
KONCERN ANSTÄLLDA

OFFICEO

FOKUS – DE GLOBALA MÅLEN OCH AGENDA2030

Stora utmaningar behöver djärva åtgärder för att övervinna dem, och det är där de globala målen kommer in. Det är en plan som alla världsledare har kommit överens om för att bygga en grönare, rättvisare och bättre värld till 2030, och vi har alla en roll i att uppnå dem. OFFICEO GROUP bistår och arbetar mot mål 3, 4, 5, 8 och 10 genom sina koncernbolag KEEADA  Keeada academy  Smart Business Academy

Genom ett partnerskap med oss är ni med och arbetar mot de Globala Målen och Agenda2030

Genom ett partnerskap coachas du i att stärka din och ditt bolags förmåga att ställa om till hållbar utveckling. Vi hjälper ditt företag att utveckla nytänkande lösningar, som ger värde för befintliga och nya kunder och som efterfrågas av marknaden.

OFFICEO GROUP jobbar mot mål:

Främja hållbar ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor för alla.

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, unga som gamla.

Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja lärande för alla.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

De globala målen och Agenda2030

OFFICEO GROUP´s koncernbolag huvudgrund är arbetet för de globala målen och Agenda 2030.

OFFICEO GROUP JOBBAR FÖR AGENDA 2030

Uppdraget har en enda tydlig formulering: Hållbarhet . Med Agenda 2030 som drivkraft lovar vi att tänka om framtiden och leverera innovation i lösningar som väver samman nya affärsmöjligheter med samhällsnytta. Och med mångårig erfarenhet av affärsutveckling och innovationsledning i etablerade företag står vi redo att hjälpa dig utveckla morgondagens affärer. Som partner till OFFICEO GROUP ökar du inte bara synlighet utan är med och jobbar mot de globala målen och AGENDA2030.

Det globala partnerskapet

Stärka det globala  partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen  för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Vill ni nätverka och synas med våra samarbetspartners?

Våra samarbeten och partners

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter en gång varje månad

Subscription Form