OFFICEO GROUP

Strategiskt fokus och mission i enlighet med de Globala målen

Med vår dynamiska kultur, två decenniers erfarenhet och orubbliga engagemang för våra kunder och klientel, strävar vi efter att maximera alla möjligheter för alla bolag som ingår i vår koncern för att kunna erbjuda dess kunder och klientel goda och hållbara resultat.

Officeo Group Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder och partners trygghet.

OFFICEO Koncerngrupp

OFFICEO Group utvecklas ständigt inom sina befintliga koncerner för att anpassa sig efter behov, efterfrågan, marknad, målgrupp och i utvecklingssyfte för att följa riktlinjerna inom de Globala Målen/ UNDP och i arbetet för Agenda2030.

Go Marketplace

Marketplace STHLM är en inkubator, företagscenter och marknadsplats.I Högdalens centrum erbjuder vi möjligheten att snabbt och enkelt hitta lokalen för att boosta företagsstarten och ge access till ett stort nätverk, värdefulla kunskaper och inspiration samt verktyg.

New Life Assistans AB

New Life Assistans AB är ett serviceföretag för personer som är berättigade till personlig assistans enligt LSS

Enox Pharma AB

OFFICEO AB innehar Partnerskap med Enox Pharma sedan April 2022. Enox Pharma AB är ett svenskt företag specialiserat på distribution av Life Science-produkter mellan Europa och MENA-regionen.

Bolaget bedriver även utbildningsverksamhet, infrastrukturarbete, affärsutveckling och  marknadsföring.

NT Solutions

NT Solutions AB är en privat oberoende aktör som sedan 2011 är verksamt med arbetsträning och utbildning av arbetslösa personer, främst inom IT-relaterade områden som webbdesign, 3D-design, programmering och drift av IT-system.

TP Consulting

TP Consulting Ekonomisk Förening är ett socialt arbetsintegrerat företag som sedan 2010 arbetar med arbetsmarknadsåtgärder, främst olika former av arbetsträning, riktade till deltagare med lång arbetslöshet eller som befinner sig i rehabilitering efter en längre sjukskrivning.

Go Teamhub AB

OFFICEO AB Koncernbolag Go Teamhub bedriver utveckling av mjukvara och mobil applikationer med försäljning av mjukvara och applikationer samt försäljning av prenumerationer och affärs konsultationer inom ovanstående område.

ESSED Essential Educations

Essed erbjuder kvalitets utbildningar inom vård och hälsa för både stora och små företag, organisationer och vårdinrättningar. 

Smart Business Academy

Smart Business Academy hjälper kunder i olika branscher att förbättra prestanda, följa komplexa regler, minska kostnaderna, återhämta sig från nöd, utnyttja teknik och stimulera tillväxt. Företaget samarbetar med sina kunder för att leverera hållbara och mätbara resultat.

People Potential

Vi utvecklar metoder och insatser för att effektivisera och snabba på integrationen av nyanlända och personer i utanförskap. Våra tjänster och metoder är anpassade både efter privat och offentlig sektor.

Integram

För att förebygga särbehandling och främja tolerans, öppenhet och demokratiska värderingar. Detta presenterar vi via vår integrations webb TV/kanal. Vi använder oss av olika program allt från dokumentära, talk Show (webb TV), debatt och mm.

OFFICEO – För ett hållbart resultat

Långsiktig företagsplanering

För att kunna hjälpa dig och ditt företag på bästa sätt har vi företagsrådgivare som jobbar med helheten, med allt från ekonomi till strategier och ledarskap. Genom rådgivning kan du få ett helhetsgrepp över hela din företagsstrategi – allt ifrån avtal och ekonomi till personal och ledarskapsfrågor.

Ledningsrevision – Nyckeln till ett engagerat  ledarskap.

Vi skapar en konstruktiv och förbättrings inriktad dialog med avsikt att utveckla och lyfta verksamhetens totala kvalitets- och förbättringsarbete. Helst bör man fokusera mer på möjligheter än på avvikelser. Ofta resulterar en väl genomförd lednings revision i en ökad insikt inom ledningsgruppen om att kvalitets frågorna är av stor vikt och i många fall att de personligen behöver inhämta djupare kunskaper.

Erkännande och analys av genomförandet av nya företag

Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste verktyg. Tillväxtverkets insatser skapar direkta resultat hos de företag och aktörer som vi samverkar med, men även förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar.

OFFICEO Group

Strategiska tjänster och kunskapsbaserad investering

Utvärdera potentiella projekt med särskilt fokus på alla relaterade frågor innan man föreslog produktions – och investeringsmöjligheter. Rådgivning för flera företag angående bedömning av industriella investeringar

Resultatförbättring
0
Företagsutveckling
0
Projektutveckling
0
Behovsinventering Förändringsarbete
0
Proffessionella Affärsrelationer
0

Proffessionella medlemskap och partners